Kokybės politika

UAB „PROTOZAURAS“ profesionalias ir kokybiškas paslaugas teikianti įmonė.

Įmonės veiklos sritis: produkto užsakomoji gamyba, projektavimas, gaminių surinkimas, testavimas.

Gerindami įmonės vadybos ir paslaugų teikimo procesų kokybę, norėdami užtikrinti sėkmingą bei kryptingą bendrovės vystymąsi, stabilią ir konkurencingą padėtį rinkoje, įsipareigojame:

  • kurti ilgalaikius ir abipusiai naudingus santykius, pagrįstus bendradarbiavimu su visomis suinteresuotomis šalimis;
  • sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą, ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę;
  • diegti naujoves ir ieškoti sprendimų tobulinti paslaugos tiekimo kokybę;
  • paslaugas teikti vadovaujantis LR verslo šaką reglamentuojančiais teisės aktais bei kitais reikalavimais, kuriuos organizacija prisiima vykdyti siekdama veiklos atitikties standarto ISO 9001:2015 reikalavimams;
  • nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą, atsižvelgiant į veiklos rezultatus, darbuotojų pasiūlymus, klientų ir partnerių atsiliepimus.
  • numatyti ir skirti išteklius, reikalingus kokybės vadybos sistemos palaikymui ir nuolatiniam gerinimui.

Politika peržiūrima kasmet, kad ji nuolat išliktų tinkama.

Direktorius Naglis Ausmanas